Proč dělat PR?

Public relations, neboli PR je nedílnou součástí tradičních i moderních firem a společností, které za pomocí rozličných nástrojů cíleně budují a udržují vztahy se svým okolím a s veřejností.


Tato dlouhodobá cílevědomá činnost, nejenže zajišťuje poskytování informací veřejnosti, ale zároveň také získává potřebnou zpětnou vazbu a další informace od veřejnosti.


PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy, nebo k tomu určené PR agentury, případně komunikační a reklamní agentury, které dokážou účinně propojit PR činnosti s dalšími službami. Největší výhodou externích PR služeb, oproti vnitřnímu oddělení, je finanční úspora (mzdové náklady, zázemí, apod.) a především „pohled zvenčí“, který umožňuje účinnější oslovení veřejnosti díky tomu, že pracovníci těchto agentur jsou také do jisté míry „veřejností“.


Z pohledu PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost.Které PR služby Vám můžeme nabídnout?

PR využívá zejména tyto nástroje:

 • Media Relations tzv. komunikace s médii – tiskové zprávy, tiskové konference, publicita.

 • Government relations – vztahy s vládními institucemi

 • Public affairs – vztahy s neziskovou sférou

 • Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům

 • Community relations – komunikace s blízkým okolím

 • Employee relations (interní komunikace) – vztahy se zaměstnanci

 • Minority relations – vztahy s menšinovými skupinami

 • Veřejné akce (events) – firemní večírky, akce pro zákazníky nebo obchodní partnery, kulturní akce, sportovní akce.

 • Publikace – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy.

 • Firemní identita – zachování jednotného užití barev, grafických prvků a typografie v prezentačních materiálech (letáky, katalogy, webové stránky).

 • Firemní kultura.

 • Corporate Social Responsibility (CSR) tzv. Aktivity sociální odpovědnosti – sociální odpovědnost firem směrem k okrajovým a slabším sférám společnosti, budování a posilování vztahů s komunitami.

 • Krizová komunikace
proč dělat PR